Lomma Backyard Ultra

LBU 2020

Helgen den 29-30 augusit 2020 var det äntligen dags för den andra upplagan av Lomma Backyard Ultra, LBU!
 

Banan
Observera att banan modifierats något p.g.a. pågående arbete mellan dammarna och havet.
Banan är ca 6,7 km och går i en åtta.
Från starten vid LMMs klubbstuga beger man sig västerut ut till Södra Västkustvägen. Därefter följer man vägen fram till övergångsstället, korsar övergångsstället och fortsätter ner mot havet. Följer stigen söderut längs havet,
genom dungen fram till Sjövägen. Följer Sjövägen, korsar Hamnallén och vidare på Eternitgatan. Svänger vänster in på Brohusvägen och följer denna fram till Södra Västkustvägen. Korsar Södra Västkustvägen och följer grusvägen längs ån. Svänger vänster in på Björkstigen och fortsätter följa vägen fram förbi klubbstugan och vidare ut på kommunslingan genom Furet (3 km). Följer slingan, förutom en liten avkortning över grillplatsen, och slutar med en liten avstickare innan man går i mål vid klubbstugan.

Asfalt: ca 2,5 km
Grusväg: ca 0,5 km
Stig: ca 3,7 km
Banan är uppmätt med mäthjul och GPS.

Resultatlista och PM för 2019: