Lomma Backyard Ultra

OBS! Uppdatering med anledning av covid-19!

På grund av situationen med covid-19 och de begränsningar och den osäkerhet som följer av detta kommer vi dessvärre inte att kunna arrangera LBU som planerat i maj.

Vi har i stället flyttat datumet till sista helgen i augusti, med start lördagen den 29:e augusti klockan 10:00.

För er som är anmälda finns följande alternativ:

  1. Din startplats flyttas till 29/8. Detta sker automatiskt om du inte meddelar tävlingsledningen senast 30/6. Om läget inte förändras och vi inte alls kommer att kunna köra LBU 2020 flyttas din startplats automatiskt till 2021.
  2. Din startplats flyttas till LBU 2021 8-9 maj. Detta måste meddelas tävlingsledningen senast 30/6.


Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på: lmmlomma@gmail.com

Ta hand om er och träna säkert!
/Tävlingsledningen Lomma Backyard Ultra

Uppdaterad information om LBU

Helgen den 29-30 augusit 2020 är det dags för den andra upplagan av Lomma Backyard Ultra, LBU!
Tävlingen där det inte gäller att vara snabbast, utan uthålligast.

Vi hoppas på att det blir MINST lika bra som 2019!

Anmälan sker på: https://lommabackyardultra2020.confetti.events

Håll även koll på LBUs Facebooksida: https://www.facebook.com/lommabackyardultra/

Banan
Observera att banan modifierats något p.g.a. pågående arbete mellan dammarna och havet.
Banan är ca 6,7 km och går i en åtta.
Från starten vid LMMs klubbstuga beger man sig västerut ut till Södra Västkustvägen. Därefter följer man vägen fram till övergångsstället, korsar övergångsstället och fortsätter ner mot havet. Följer stigen söderut längs havet,
genom dungen fram till Sjövägen. Följer Sjövägen, korsar Hamnallén och vidare på Eternitgatan. Svänger vänster in på Brohusvägen och följer denna fram till Södra Västkustvägen. Korsar Södra Västkustvägen och följer grusvägen längs ån. Svänger vänster in på Björkstigen och fortsätter följa vägen fram förbi klubbstugan och vidare ut på kommunslingan genom Furet (3 km). Följer slingan, förutom en liten avkortning över grillplatsen, och slutar med en liten avstickare innan man går i mål vid klubbstugan.

Asfalt: ca 2,5 km
Grusväg: ca 0,5 km
Stig: ca 3,7 km
Banan är uppmätt med mäthjul och GPS.

Resultatlista och PM för 2019: