Nedan visas några av de sträckor som vi brukar springa. Beroende på dagsform kan dessa sedan avkortas eller förlängas individuellt - man springer vad man känner för!


Om man springer genom furet på de rundor som går norrut, kortas rundan med 300 meter (600 meter om man gör det både på utväg och hemväg).

 Bjärreds Glasskiosk, 8,0 km

LMM- Habo Ljung- Bjärreds glasskiosk- Habo Ljung- LMM

Blå Caféet, 10,3 km

LMM- Lomma kyrka- Alnarpsparken- Blå caféet- Hamnen- LMM

Bjärredsrundan, 12,5 km

LMM- Habo Ljung- Bjärred- Hamnen- Norra Villavägen- Bjärreds centrum- Habo Ljung- LMM

6 LMM'are, 15,0 km

LMM- Habo Ljung- stranden- Lomma Hamn- Fårahusen- LMM

Värpingerundan, 15,3 km

LMM- Lomma kyrka- Värpinge- Önnerup- Habo Ljung- LMM

Värpingerundan, 15,6 km

LMM- Lomma kyrka- cykelvägen under motorvägen- Värpinge- Önnerup- Habo Ljung- LMM

Arlövs kyrka, 16,2 km

LMM- Lomma kyrka- Alnarpsparken- Arlövs kyrka- havet- Lomma hamn- LMM

Löddesnäsrundan, 17,8 km

LMM- Habo Ljung- Flädie- Borgeby- Löddesnäs- Bjärreds hamn- Habo Ljung- LMM

Borgeby kyrka, 20,0 km

LMM- Habo Ljung- Flädie, Borgeby kyrka- Löddesnäs- Bjärreds hamn- Habo Ljung- LMM

Burlöv Center- Lunds stadspark, 25,4 km

LMM- Lomma kyrka- Alnarpsparken- Burlöv Center- Åkarp- Hjärup- S:t Lars- Lunds Stadspark- Värpinge- Lomma- LMM

Potatisrundan, 8,2 km

LMM- Habo Ljung- Potatisrundan- Habo Ljung- LMM

Lilla Bjärredsrundan, 10,7 km

LMM- Habo Ljung- Bjärred- Bjärreds hamn- Kennelvägen- Habo Ljung- LMM

Fårahusen, 12,8 km

LMM- Alnarpsparken- Fårahusen- Blå Caféet- Lomma Hamn- LMM

Borgeby gamla skoaffär, 15,1 km

LMM- Habo Ljung- Flädie- Borgeby- Bjärred- Habo Ljung- LMM

Arlövs industriby, 15,4 km

LMM- Lomma kyrka- Alnarpsparken- Arlövs industriby- Shell macken- havet- Lomma Hamn- LMM

Hjärup- Svanetorpsrundan, 15,9 km

LMM- Lomma kyrka- Jakri Borg- Hjärup- Coyetvägen- över Järnvägen- Åkarp gränsvägen- Bomhögsvägen- Lomma- LMM

Burlövs gamla kyrka, 17,0 km

LMM- Lomma kyrka- Alnarpsparken- Burlövs egnahem, Burlövs gamla kyrka- Åkarp- Svanetorp- Lomma- LMM

Burlövs Gamla Kyrka - Hvilan, 19,2 km

LMM- Alnarpsparken- Burlövs center- Burlövs egnahem- Burlövs Gamla Kyrka- Hvilan- Åkarp- Lomma- LMM

Burlövs center- Ljungs handel, 20,1 km

LMM- Lomma kyrka- Alnarpsparken- Burlövs center- Åkarp- Hjärup- Ljungs handel- JaKriborg- LMM

Burlöv Center- Lunds stadspark- Habo Ljung,

28,7 km

LMM- Lomma kyrka- Alnarpsparken- Burlöv Center- Åkarp- Hjärup- Lunds södra- Lunds Stadspark- Värpinge- Habo Ljung- LMM